زندگینامه مهندس حسن علیرضا نژاد | مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی حرف آخر ,

menuordersearch
harfehakharpub.com
دوشنبه هجدهم اسفند ۹۹
(5)
(6)
زندگینامه مهندس حسن علیرضا نژاد | مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی حرف آخر
 • مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی به سبک مهندس حسن علیرضا نژاد چگونه است؟

من و شما نیز می‌توانیم زندگانی خود را به صورت یکی از افسانه ها در آوریم، به شرط اینکه

شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می‌افتد را به دست بگیریم(Anthony Robbins)


برای مشاوره توضیحات متفاوت و متنوعی ارائه کرده اند ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮداری از گوناگونی، از ابعاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ دارند. به قول استاد حسن علیرضا نژاد ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر و جلوگیری از اضافه گویی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ را اینجا می‌آوریم: (از زندگینامه حسن علیرضا نژاد) راهنمایی یا مشاوره تلاشی اﻧﺴﺎﻧﯽ است بر مبنای اصول علم روانشناسی، ﺑﺮای خلق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦ ویژگی های ﻣﺘﻘﻀﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ و فرد تحت مشاوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در ﺟﺎﻣﻌﻪهای بزرگ اﻣﺮوزی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ به ﺟﺰ با دیگران ممکن ﻧﯿﺴﺖ،


اندیشه درباره شیوه زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻬﻢ بقیه مردم مثل ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ، مشکلات روحی و رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻨﮕﺎم برنامه ریزی ﺗﺤﺼﯿلی و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوطلبان آزمون های ورودی و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ مناسب، فقط وﻇﯿﻔﻪ یک ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ جمعا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ کوشش کنند که با هدایت و ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب های ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و متناسبی ﺑﺮای این دوره از زندگی ﻓﺮزﻧﺪان رخ دهد.

 • استاد حسن علیرضا نژاد: "مشاوره و برنامه ریزی از اصول بسیار مهم موفقیت در امتحانات مدرسه یا کنکور است"

جالب است بدانید که نقش مشاور در مدرن امروزی ما به سبک بسیار سریعی در حال پیشرفت است، به سبب اینکه تمام ابعاد زندگی ما کم کم در حال تغییرات و ماشینی شدن است. این تغیبرات میدان ایجاد شکاف بین طبقات اجتماعی و نسل های گوناگون را ایجاد می‌کند، و این نیز خود سبب ایجاد مشکلات کوچک و بزرگ فردی و اجتماعی است. اما به جهت روبرویی با آن بایستی علمی بنام “مشاوره و روان شناسی” را به کار ببریم. با کمک این مشاور و روان شناسی ما می‎توانیم به آرامش و برنامه ریزی منظم تر برسیم. تیم مشاوران قوی حرف آخر کمک می‎کنند شرایط ایجاد شده جدید درسی و تضادها را حل و فصل و یا بپذیریم و منطبق گردیم.

 


مشاوران گروه سایت حسن علیرضانژاد حرف آخر (Hasan Alirezanejad) تمام کوشش خود را می‌کنند تا هر دانش آموزی حس کند کسی در هست که می‌تواند هوایشان را داشته باشد. در حرف آخر نیز وظیفه مشاور بسیار مورد توجه قرار گرفته شده و در کنار بهترین مشاوره تحصیلی در پکیج های حرف آخر از بهترین برنامه ریزی تحصیلی روانشناسی به سبک مهندس حسن علیرضا نژاد کمک گرفته شده است.

آیا مشاوران حرف آخر خب هستند؟ چه ویژگی هایی دارند!

اما آنچه که باعث شده تا لیست مشاوران حرف آخر به عنوان بهترین تیم موسسه آموزشی و کنکوری در کل کشور شناخته شود، اهمیت دادن به آیتم هایی است که بخشی از آن در زیر آورده ایم:

 • آشنایی با سبک ها و اسلوب مطالعاتی درست (سرعت/درک/تمرکز/ ارزشیابی)
 • آموزش تکنیک های کنترل کردن استرس و اضطراب و حفظ آرامش در طول مطالعه روزانه و خاصتا ایام نزدیک و کنکور و سر جلسه آزمون.
 • ایجاد برنامه مطالعاتی درسی بصورت خصوصی برای هر داوطلب.
 • ارائه راهکار کنترل آشوب فکری و افکار نادرست.
 • شناسایی و رفع موانع و مشکلاتی در مطالعه خوب و موثر (ممانعت از دوباره خوانی و تکرار غیر ضروری!)
 • آگاه کردن دانش آموز از اصول و فنون درست برنامه ریزی.

در تکمیل موارد فوق، بخش مهمی از فعالیت های یک سیستم حضور یک مشاور با تحصیلات روانشناسی است و وی نیز کسی نییست جز آقای سامان یازی مشاور برجسته و سرپرست دپارتمان رتبه برتر حرف آخر. آقای یاری که در سمت مشاوره درسی فعالیت می‌کند در اصل نقش یک حامی برای دانش آموزان و کنکوری ها را دارد.

در این سایت مرکزی حرف آخر برای آشنایی با تاثیر خیلی مثبت دفترچه مشاوره وبرنامه ریزی قطاری حسن علیرضا نژاد و مهندس کرمانی ها در زمینه مشاوره تحصیلی و باکس های روزانه مطالعه تمام کوششمان ایجاد گروهی از اشخاص با تجربه و متخصص حرف آخری بوده است. مشاور کنکوری استاد حسن علیرضا نژاد در حرف اخر با در اختیار قرار دادن برنامه ریزی تحصیلی مشخص به هر دانش آموز در راستای پاسخ دادن به نیازهایی فراتر و بیشتر از کلاس های درسی، وظیفه حمایتی خوبی را نیز ایفا می‌کند.

 


در جزوه ها و بیو گرافی مهندس علیرضانژاد همچنین بارها تاکید کرده اند که هدف ما در حرف آخر ارائه کامل ترین پکیج ها و منابع آموزشی کنکور در کنار مشاوره تحصیلی و تجربیات روانشناسی، برای تکمیل هر آن چیزی بوده دانش آموزان رشته های مختلف درسی مورد نیاز دارند. اکنون مشاوره تخصصی سایت مرکزی حرف آخر می‌خواهد با آموزش تکنیک های اساسی برنامه ریزی (Planification) و نظارت بر شیوه اجرای آن، آموزش سبک های صحیح مطالعه دروس، کشف عوامل ضعف دانش آموزان و کمک به بهبود آن و همراهی داوطلبین در برهه زمانی خاص کنکوری، اقدامات و قدم های موثری را در حوزه به موفقیت رسیدن داوطلبین در امتحان و آزمون سراسری بردارد

اهداف مهم گروه علمی-آموزشی سایت مرکزی حرف آخر چه چیزهایی هستند ؟:

1-ارائه اصول برنامه ریزی و نظارت بر نحوۀ اجرا
برنامه ریزی پروسه ای وابسته به شخص است و بر حسب عوامل مختلفی مانند استعداد، پیشینه علمی، عادات و قلق مطالعه، شرایط روانی و روحی و حتی خانوادگی دانش آموز تغییر میابد، تیم مشاوران حرف اخر سعی و تلاشش بر این است که ابتدا اصول برنامه ریزی را آموزش داده و سپس بر روند اجرای آن نظارت دقیق و مستقیم داشته باشد.


2-تدوین و طراحی محتوای برنامه درسی
تدوین و طراحی برنامه درسی هدفمند و کاربردی در طی دوره ای مشخص ارائه می‌شود تا هر شخص در مسیری واقعی، صحیح و روشن راهنمایی و هدایت شود و مطالعه آن بر اساس زمانبندی.


3-برآورد توان مطالعه مفید در هنگام شروع جدید برنامه ریزی
کارشناسان آموزشی معتقدند هنگامی که از شخصی می‌پرسند روزانه چند ساعت درس می‌خوانید؟ در بیش از 90 درصد موارد پاسخی ایده آل (غیرواقعی) میشنوند نه جوابی حقیقی، لذا برنامه ای بر اساس آن پاسخ ایده آل طراحی می‌گردد، و نهایتا چون که غیر واقع بینانه بوده پس غیر عملی خواهد شد؛ به همین سبب مجموعه مشاوره در تلاش است تا هر دانش آموز را ملزم به ثبت دقیق ساعات مطالعه روزانه و هفتگی خود کند تا از این روش بتوان میزان مطالعه مفید هر نفر را بدست آورد و پله پله آن را بالا ببرد


4-زمان بندی مناسب برای مطالعه دروس
زمان بندی مطالعه بایستی جوری باشد که هر درس در جایگاه ارزشی خود قرارگیرد. بعنوان نمونه وقتی زمانی که برای درس ریاضی گذاشته می‌شود با درسی مانند زبان و ادبیات بسیار تفاوت دارد؛


نکاتی که به جهت زمان بندی مناسب مطالعه در نظر گرفته می‌شوند شامل این موارد است:

- توجه به پایه علمی در هر درس: بدیهی است اگر ما در یک یا چند درس پایه ضعیف تری داریم باید زمان بیشتری را برایش در نظر بگیریم
- توجه به حجم مطالب و دشواری هر درس، به عنوان نمونه مبحث استوکیومتری شیمی زمان بیشتری را نسبت به مطالعه مول و جرم مولی می‌طلبد
- توجه به کارنامه آزمون های مبحثی جامع حرف آخر: پس از هر آزمون رقابتی حرف اخر و ارائه کارنامه، نقاط قوت و ضعف درسی هر شخص کاملا مشخص می‌شود و مشاور ویژه سایت ما می‌تواند بر اساس آن برنامه را آپدیت کند

لازم است بدانید که دانش آموزان در جریان و پروسه برنامه ریزی ﺗﺤﺼﯿلی با مشکلات و موانع زیادی ممکن است مواجه شوند که مشاور می‌تواند در رفع آن مشکلات کمک های خوبی ارائه دهد که قسمتی از این مشکلات می‌تواند به شرح زیر باشد:حسن علیرضانژاد حرف آخر برنامه ریزی تحصیلی
1-ضعف پایه تحصیلی:

در مورد چنین دانش آموزانی مشاوره استاد حسن علیرضا نژاد برای فراگیری دروس پایه از نقطه ای که ضعف دارد برنامه ریزی خوبی را ارائه و با کمک پکیج های حرف آخر ضعف پایه کاملا جبران می‌شود.
فشار آوردن و وادار کردن داوطلب و دانش آموز به زحمات سخت شبانه روزی بدون توجه به کیفیت مطالعه و برنامه ریزی بی فایده است؛ آماده کردن دانش آموزان با پکیج ها برای چنین برنامه ای نیاز به تهیه سریع آنها دارد که می‌توانید از همین وبسایت حرف آخر آن را تهیه فرمائید.
2-کمبود و یا نبود انگیزه تحصیلی:

دانش آموزانی وجود دارند که از منظر بهره هوشی و فکری در حد طبیعی و ظرفیت لازمه برای یادگیری را نیز کاملا دارا هستند، اما انگیزه (Motivation) برای مطالعه خوب و درس خواندن را ندارند.
در مورد این گونه افراد که تعدادشان نیز واقعا کم نیست مشاوره و برنامه ریزی مهندس علیرضا نژاد حرف آخر علت تنبلی را جستجو و برای درس خواندن‌ آنها ایجاد انگیزه میکند. تشویق به شیوه های مختلف و موفقیت.
مشاوران حرف آخر با همکاری سایر عوامل آموزشی و علمی موسسه می‌توانند در 3 سطح پیشگیری اولیه و ثانویه و ثالث اقدام به فعالیت کنند. یعنی اینکه موسسه حرف آخر مکان مناسبی برای رشد و ایجاد برنامه های پیشگیری از مشکلات درسی و مطالعه است و قسمت مهمی از رسالت ما به آموزش کنکوری اختصاص دارد.
لذا ما بهترین پکیج ها و فرصت خوبی برای آموزش برای درس خواندن و ورود به دانشگاهای برتر کشور را برای شما قرار داده ایم.


بخشی از مهمترین فعالیت های اجرایی که تیم مشاوران آقای حسن علیرضانژاد حرف آخر می‌توانند در گسترش پبشرفت و موفقیت درسی دانش آموزان انجام دهند عبارتند از:

 • شناسایی محدودیت های فیزیکی-روانی دانش آموزان.
 • ایجاد برنامه صحیح و اصولی بین مطالعه مدرسه و مطالعه کنکوری.
 • ایجاد فرصت مناسب برای داوطلبان و دانش آموزان به جهت یادگیری شیوه های حل مساله و تصمیم گیری سریع.
 • تشویق دانش آموزان به همکاری های مشاوره ای جهت اجرای سریع تر برنامه هفتگی.
 • ایحاد طرح منظم هماهنگی بین فعالیت های غیر درسی و مدرسه به سبب بهبود وضعیت تحصیلی و کنکوری دانش آموز.
 • برگزاری تماس های تلفنی مستمر بحث و گفتگو با دانش آموزان داوطلبین و کوشش برای حل مسائل و مشکلات درسی آنان.
 • ارائه جلسات پشتیبانی با آنان و یاری دادن والدین و خانواده ها برای رفع مشکلات دانش آموزان به متدهای درست.
 • شناخت و کمک به رفع نیازها و بررسی مشکلات دانش آموزان در حوزه های مسائل شخصی، خانوادگی و تحصیلی.
 • ارائه برنامه انطباق دانش آموزان با ایام مطالعه کنکور مدرسه و از طرف دیگر جزوه های معلم و دروس و ایجاد انگیزه های مناسب برای مطالعه عالی و درس خواندن با نگاهی دقیق تر و جامع به اهداف مشاوره تحصیلی بصورت اصولی و منطقی.

 

لازم است توجه داشته باشید مشکلات درسی دانش آموزان و داوطلبان زنجیره ای از عوامل شخصی و اجتماعی است که نیازمند نگاهی دقیق و حرفه ای و تشخیص استعداد و توانائی ها و سایر متغیرهای آموزشی است. مشاور حرف آخر استاد حسن علیرضا نژاد با علم و آگاهی از مشکلات تحصیلی دانش آموزان، با استفاده از برنامه ریزی و روش های راهنمایی و مشاوره (Study and lesson planning) به دانش آموزان کمک می‌کند تا به شیوه همه جانبه بتوانند مسیر مناسب را انتخاب و خود را بهبود ببخشند.


دوستان عزیز!
در کلیپ زیر شما صحبت های مهم استاد حسن علیرضا نژاد درباره برنامه ریزی تحصیلی، برنامه موفق 0 تا 100 و شروع مطالعه حرفه ای به سبک جدید برای پیشرفت در مدرسه و امتحانات و کنکور سراسری را خواهید دید. پاسخ به 10 سوال فوق العاده شما دانش آموزان عزیز توسط استاد برنامه ریز ما؛ حتما این فیلم بی نظیر که به صورت رایگان برای شما گذاشته ایم را ببینید، و نکات کاربردی آن را یادداشت کنید:


کوتاه ترین راه برای دستیابی به حداکثر کار بهره وری است. در نهایت با به کارگیری اصول مطالعه مناسب در کمترین زمان بیشتر یاد خواهید گرفت. نکته مهم این است که چندین راه برای مطالعه صحیح وجود دارد. هرکسی می‌تواند با توجه به عادات و شرایط خود را انتخاب کند. برای مثال بسته به اینکه استعداد تدریس شما بیشتر شنیداری باشد یا دیداری، نوشتاری و.. روش خود را انتخاب می‌کنید. با این حال، روشهای مناسب باید به اهداف اساسی دست یابد. مهندس حسن علیرضا نژاد به عنوان مشاور تحصیلی حرف آخر در حال فعالیت هستند و طراحی برنامه های حرف آخر در کنار اساتید نخبه را بر عهده دارند. همچنین وی به جز بحث مشاوره روانشناس، مدرس تکنیک و مهارت های سبک زندگی و سخنران انگیزشی نیز هستند.

 

دیگران نیز از زندگی خصوصی استاد علیرضا نژاد پرسیده اند:

کانال تلگرام حسن علیرضانژاد مشاور تحصیلی، علی نژاد مشاور، لایو حسن حرف اخر، علی علیرضانژاد، اینستاگرام، سایت رسمی دکتر حسن علیرضانژاد، بیوگرافی حسن علیرضانژاد، مهندس حسن علی نژاد، روانشناسی حرف اخر، انتخاب رشته حرف آخر، علیرضا حسن نژاد، اسامی بهترین مشاوران کنکور تهران، حسن علیرضا نژاد کیست؟ تاریخ تولد و سن حسن علیرضا نژاد، ماه تولد یا همسر حسن علیرضا نژاد، شماره تلفن حسن علیرضا نژاد؟ رتبه حسن علیرضا نژاد

پیشنهاد: همین حالا می‌توانید بسته برنامه ریزی کامل 3 سال استاد علیرضانژاد را بصورت رایگان از ما دریافت کنید!

از جمله سوابق کاری و برنامه هایی که مهندس حسن انجام داده است، شامل موارد زیل است:

-برنامه سازی بصورت هفتگی، مدیریت آزمون و انگیزش تحصیلی.
-آموزش روش دوره کردن اصولی درس ها.
-رسیدن به سر فصل آزمون های مبحثی یا سوالات احتمالی کنکور حرف آخر و سنجش.
-برگزاری کارگاه های تخصصی روش مطالعه و روش تست زنی.
-کلاس های ویژه حرف آخر جهت ارتقای معدل برای دانش آموزان.
-همایش بزرگ انتخاب رشته مهندس علیرضانژاد و آگاهی از بازار کار هر رشته تحصیلی.
-انتخاب رشته انفرادی به صورت دستی و کامپیوتری و آشنایی دانش آموزان با رشته های دانشگاهی.


آموزش روش های مطالعه مطلوب توسط مشاورین سایت مرکزی حرف آخر به سبک مهندس حسن:
 • روش هایی همانند دسته بندی مباحث همراه خلاصه برداری، روش چگونگی تقویت حافظه بلندمدت و تصویرسازی از جمله سبک های مطالعه ای هستند که هنگام مشاوره تخصصی ما به داوطلبان ارائه می‌گردد

 • همراهی داوطلبان در مقاطع زمانی گوناگون
 • مشاوره سایت اصلی حرف آخر سعی می‌کند تا در هیچ مقطعی زمانی، دانش آموزان و داوطلبین را به حال خود رها نکند و پیوسته آنها را پشتیبانی کند چراکه دانش آموزان ممکن است دچار مشکلات روحی و اضطراب شوند و در این مواقع از این افراد باید حمایت شود و این وظیفه اصلی ماست.

همان طور که بصورت متفاوتی نیز در ابتدای این مقاله درباره آن صحبت شد، اشاره شد که ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺎوره این است: ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎیی اﺧﻼﻗﯽ را شامل میشوند ﮐﻪ در آن استاد ﻣﺸﺎور در ﺗﻼش است ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ برنامه و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋلش ﻣﻨﺠﺮ بشود. یکی از موارد تعیین کننده در موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری، چگونگی حل تست در ماه های پایانی تا کنکور سراسری است؛ در این فیلم استاد حسن علیرضا نژاد به بهترین و حرف های ترین شکل ممکن چگونگی حل تست های تجمعی و سرعتی در 2 ماه باقی مانده تا کنکور را برای شما عزیزان توضیح می‌دهد، شما دوستان گرامی ضمن عمل به آن می‌توانید نات آن را یادداشت و استفاده کنید:

 


همانطور که می‌دانید داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ رایج ترین آﻧﻬﺎ اشاره شد و بررسی گردید،
- اما انتظاراتی که ما مشاوران از دانش آموزان و داوطلبان داریم..!

 • -مشکلات اصلی خودتان را به ما صادقانه بگوئید.
 • -به مشاوره ما توجه کرده و نقش فعالی در اجرای برنامه های ما داشته باشید.
 • -آنچه را نیز ما بعنوان راهکار پیشنهاد می‌دهیم حتما انجام دهید:

موفقیت در کمین است!

 • تلفن های رزرو مشاوره ویژه استاد علیرضا نژاد به صورت رایگان:

02166096851
09120663015
09399585899

 • نتیجه گیری:

شما خوانندگان عزیز ضمن اطلاع و یادگیری نکات بی نظیر مشاوره درسی، از بیوگرافی و زندگینامه مهندس حسن علیرضا نژاد، روش برنامه ریزی ایشان و شماره تماس و تلفن تماس مهندس حسن علیرضانژاد حرف آخر نیز در اختیارتان قرار داده شد. پس در این سایت با ما همراه باشید..

گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

7 نظر
مهدی سلطانی
سه شنبه دوازدهم دی ۰۲
پاسخ
()
()
مهدی سلطانی
ميشود گفت حرف ها را به عمل خواست تشکر
مهدی سلطانی
سه شنبه دوازدهم دی ۰۲
پاسخ
()
()
مهدی سلطانی
سلام مشاور و پشتيبان و هوش مصنوعي و منابع که خوب بود الآن هم که فرزندم به همه منابع خوب دسترسي دارد. خدارو شکر حداقل یک موسسه خوب مثل حرف آخر در ایران پیدا شد که با خیال راحت میتونیم استفاده کنیم اميدوارم موفق باشيد
ابوالفضل صمدی
دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۰۱
پاسخ
(1)
()
ابوالفضل صمدی
پشت کنکور هستم ميخواهم مشاوره تخصصي ام آقاي دکتر سامان یاری
پاسخ مدیر سایت
سلام با شماره 02166096851 تماس بگیرید.
پاسخ مدیر سایت
ابوالفضل صمدی
دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۰۱
پاسخ
()
(1)
ابوالفضل صمدی
پشت کنکور هستم مشاوره تخصصي از آقاي یاری
پاسخ مدیر سایت
سلام. با پشتیبانی این سایت تماس بگیرید
پاسخ مدیر سایت
فاطمه چگنی
یکشنبه هجدهم مهر ۰۰
پاسخ
(1)
()
فاطمه چگنی
سلام ببخشيدچطوري تايم تست زنيمون روپايين بياريم
پاسخ مدیر سایت
با سلام، با مشاورین ارشد این سایت در ارتباط باشید تا کاملا راهنماییتون کنند
پاسخ مدیر سایت
samiar horami
دوشنبه بیست و یکم تیر ۰۰
پاسخ
(1)
()
samiar horami
منم کنکوري پارسال بودم آموزشم خوب نبود اما با استفاده از روش هاي متفاوت مشاوره استاد عليرضانژاد و آقاي ياري عزيز خيلي فرق کردم
amir H.Haghiqi
دوشنبه بیست و یکم تیر ۰۰
پاسخ
(1)
()
amir H.Haghiqi
من اميرحسين حقيقي کنکوري امسالم يه آموزش معمولي داشتم اما با استفاده از تکنيک و مهارت جلسات متفاوت و جذابي مشاوره استاد عليرضا نژاد خيلي پيشرفت کردم
پاسخ مدیر سایت
موفق باشید دوست عزیز، همانطور که گفتیم اینجا حرف آخر است - حرف با عمل برابر است..
پاسخ مدیر سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsupmailaparatlinkedintelegramtwiter
logo

- دفتر مرکزی ما:
تهران، میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی، ساختمان مترجمان، ارتباط با موسسه رسمی حرف آخر: 02166096851
- شماره تلفن‌های تماس با بخش مشاوره و خرید پکیج:
09120663015 - 09399585899
آقای دکتر سامان یاری (مشاور تحصیلی و کنکوری)